Eun Young's waist

-

เขียนโดย GUEST1557036419

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.11 น.

  1 ตอน
  0 วิจารณ์
  450 อ่าน

แก้ไขเมื่อ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 13.13 น. โดย เจ้าของนิยายฟิคชั่น

แชร์นิยายฟิคชั่น Share Share Share

 

1) In the east

อ่านบทความตามต้นฉบับ อ่านบทความเฉพาะข้อความ

Eunyoung twisted her body and tried to push him, but she still did not pull the body from her husband did not move.

"Hold on, I'm so fluffy.

"Hey!"

'Then I am old now, and I have a real salvation.'

However, even though he grew older, he was more and more cool than his master.

It was indeed unfair. Life is originally unfair.

"You come down together."

"Are you going to kill me at all?"

The owner of the house wakes up and hugs her and turns to the bathroom.

"I do it alone."

"Why do not you like it?"

The owner, who sounded so sweet when she called her when she climaxed,


When I ask you to call it, Eunyou blushes her face. Her shy expression is pretty, so I hesitate to make a deep impression.

"Have you forgotten that you were allowed to speak on the first day?"

"It was only that day, and it was the second day to settle down."

"That day alone? It's a lifetime."

"But do you want to live with me forever?"

"No, what are you talking about?" "You know I've liked it so far?

The owner put her down in the bathroom and opened her mouth silently for a moment.

"Then take a shower."

For some reason his voice was mixed with irritation, but Eunyou closed the door without knowing it.

Ever since I had to go home, I washed my body and went out wearing a white robe that she had prepared.

Then, while the owner was going to take a shower, she looked at the torn stockings, looking for clothes.

"It's chilly at night. ‥‥‥‥."

Closely clothed, Eunyou looked inside his house, which he had just passed by.

In the living room, which was flooded with orange and wood grain, there was a fluffy ivory leather sofa and a large fret TV.

The crystal chandelier, which is neither too gorgeous nor overcrowded in the ceiling,

 Landscape photographs of brown tones were hung on a white wall. Beside the sofa, lucky necks and various trees and plants filled the window.

At first glance, it seemed a bit too cozy for a man to live alone.

There was one more toilet besides the one in the room, and the dining room was Irish style with the cooking facilities she had dreamed in the middle.

There were two more doors and there were more rooms besides his bedroom.

As he entered his bedroom, over a large black-brown bed, Calvin Klein's sleek, sophisticated purple-blue bedding was messed up,

I showed them the secret times they had spent.

Eunyoung, who was blushing his face, cleans the bed of the juzumseum and put a large towel around his waist as he wiped his hair.
"Where are you going now?
The master, who had been looking over Eunyoung in all his clothes, raised one eyebrow.
"At home."
"Sleeping."
"I am no matter how I am, but I am a girl with a house, and also knowing my brother's character, is it coming out?"
"Well, I'll take you. Wait."
"done."

"Anyway, I know your home address tomorrow."

He took off his towel wrapped in a hulking waist and started to dress with his body.

'A sturdy bastard.'

Eun-young scouted his whole body while pushing his gaze at his center. Then a smile came out from the old idea.

While the owner wearing jeans and t-shirts was taking EunYou home, she was tired and fell asleep.

After Eun Young had woken up, she was staring at her with a leaning back on her steering wheel.

I checked the time and it would have been about an hour since I arrived. The owner did not deliberately wake her up and waited until she woke up herself.

I did not even know that it was harder to forget him because I remembered this kindness sometimes for a long time.

"Is this your house?"

Although the hanok houses are gathered together, the hanok in the blue tile roof has a bigger fence than the other houses.

"No, wait a minute ... It's a relative's house."

'How many things have happened in the meantime ‥‥‥.'

"Come in."

"Yeah, but our calculations are straight."

"What?"

"Why five times?"

In the question of Eun-young, the owner raises one eyebrow again, saying that he does not know it either. It was his habit to be absurd or questionable.

"Five nights, I told you I did not do it a few times a 작업대출 day, I said I would definitely go to the night, and you do not get the first one."

"I do not care if you come out that way, I do not know what you're doing.

"Is it real?"

Eunyoung seemed like a nature, but I wanted to cry out for him, but in his personality, he was a real person.

"What the hell is going on with me? What did I do wrong? And it's you who's gone! I do not have to do this enough.

Eun - young, who poured all over the owner, fell down from the car, and the door broke down and closed.

She got into it seven years ago. And last seen three years ago. How many things have happened to her in the meantime ‥‥‥.

My father's business was ruined seven years ago and my parents went out as they flew abroad,

Because of the school, she and my brother had to stay at home.
The old life, like a pony, had to change everything while she was sitting on her mother's skeleton.

 

คำยืนยันของเจ้าของนิยายฟิคชั่น

✓ เรื่องนี้ฉันแต่งขึ้นเอง

✓ เรื่องนี้ไม่มีเจตนาทำให้บุคคลที่อ้างถึงเสียชื่อเสียง และฉันจะยอมรับผิดเมื่อบุคคลนั้นตำหนิหรือเตื่อนมา

คำวิจารณ์

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถเขียนวิจารณ์ได้


รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
คำวิจารณ์เพิ่มเติม...

โหวต

เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ
0 /10
ความถูกต้องในการใช้ภาษา
0 /10
ภาษาที่ใช้น่าอ่าน
0 /10

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถโหวดได้


แบบสำรวจ

คุณคิดยังไงกับนิยายฟิคชั่นเรื่องนี้

* สามารถกรอกแบบสำรวจโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้ครับ

 

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา