ฮางมะ

สุดยอดขีดเีขียน (404)

ฝันเป็นนักเขียน (235)

เด็กเข้าเรียน (420)

เรื่องสั้น

1
Dolphinman
  1 ตอน
  6 วิจารณ์
  2,610 อ่าน

... ทุกคนเป็นฮีโร่ได้ถ้ามีจิตใจที่เห็นคนอื่นเป็นทุกข์แล้วยื่นมือเข้าช่วยเหลือ…

2
monday syndrome
  1 ตอน
  8 วิจารณ์
  3,249 อ่าน

3
ข้อความ กระดานดำ!!
  2 ตอน
  7 วิจารณ์
  4,101 อ่าน

ทุกข้อความ เขียนด้วยเลือด!!

4
ความรักที่แท้
  1 ตอน
  3 วิจารณ์
  2,837 อ่าน

รักที่แท้ หาได้ง่ายมาก แต่เราหลงลืมกันไปเอง

5
จดหมายถึงพ่อ
  1 ตอน เดียวจบ
  3 วิจารณ์
  5,723 อ่าน

6
ฝันโง่โง่
  1 ตอน
  7 วิจารณ์
  3,261 อ่าน

มีเพียงแต่อากาศที่ใช้หายใจเท่านั้นที่ไม่ได้เสียเงินซื้อ

7
ฝั่งแสงฝัน
  1 ตอน
  6 วิจารณ์
  2,586 อ่าน

8
พิมพ์ครั้งแรก
  1 ตอน
  9 วิจารณ์
  2,617 อ่าน

9
ภาพสุดท้าย
  1 ตอน
  7 วิจารณ์
  3,378 อ่าน

เขาเฝ้าภาวนาให้ตัวเองตายอยู่ทุกวัน ก่อนที่จะนอนหลับนั้นเขาก็ขอให้ตัวเองอย่าได้ตื่น!

10
รัก...ให้...หวัง...
  1 ตอน
  5 วิจารณ์
  3,366 อ่าน

หน้า จาก 2 ( 20 ข้อมูล )
แสดงจำนวน ข้อมูลต่อแถว
 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา