husky

-

เขียนโดย GUEST1569992131

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.58 น.

  1 ตอน
  0 วิจารณ์
  236 อ่าน

แก้ไขเมื่อ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 12.00 น. โดย เจ้าของนิยาย

แชร์นิยาย Share Share Share

 

The towel, which fell into the water with a sound, was sinking to the ground quickly, inhaling water. at this rate It was natural for my patience to hit rock bottom, but I always tried to put up with it a little more. But still, he's my man. I was swimming with my swimsuit in my left hand, almost

 

หมวดหมู่
สถานะ
จบ

สารบัญ

 

คำยืนยันของเจ้าของนิยาย

✓ เรื่องนี้ฉันแต่งขึ้นเอง

คำวิจารณ์

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถเขียนวิจารณ์ได้


รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
คำวิจารณ์เพิ่มเติม...

โหวต

เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ
0 /10
ความถูกต้องในการใช้ภาษา
0 /10
ภาษาที่ใช้น่าอ่าน
0 /10

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถโหวดได้


แบบสำรวจ

คุณคิดยังไงกับนิยายเรื่องนี้

* สามารถกรอกแบบสำรวจโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้ครับ

 

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา