I really like what Nigel said to Angelia in the film.

-

เขียนโดย thetopnew

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.44 น.

  1 ตอน
  0 วิจารณ์
  1,750 อ่าน

แก้ไขเมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 10.47 น. โดย เจ้าของเรื่องสั้น

แชร์เรื่องสั้น Share Share Share

 

I really like what Nigel said to Angelia in the film. When your personal life is gone, remember to notify me, it means you are going to be promoted.

 

หมวดหมู่
สถานะ
ยังไม่จบ

สารบัญ

 

คำยืนยันของเจ้าของเรื่องสั้น

✓ เรื่องนี้ฉันแต่งขึ้นเอง

คำวิจารณ์

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถเขียนวิจารณ์ได้


รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
คำวิจารณ์เพิ่มเติม...

โหวต

เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ
0 /10
ความถูกต้องในการใช้ภาษา
0 /10
ภาษาที่ใช้น่าอ่าน
0 /10

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถโหวดได้


แบบสำรวจ

 

ไม่มีแบบสำรวจ

 

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา