Avalon Services

-

เขียนโดย shuyingchua

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.45 น.

  1 ตอน
  0 วิจารณ์
  1,169 อ่าน

แก้ไขเมื่อ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 13.47 น. โดย เจ้าของเรื่องสั้น

แชร์เรื่องสั้น Share Share Share

 

บทนำ

Established in 1999, Avalon Services is equipped with 14 years experience in the business of professional office cleaning. Our team of specialized office cleaners are trained to give your office a thorough clean.

 

คำยืนยันของเจ้าของเรื่องสั้น

✓ เรื่องนี้นำมาจากแหล่งอื่นและได้รับการอนุญาตจากเจ้าของแล้ว

คำวิจารณ์

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถเขียนวิจารณ์ได้


รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
คำวิจารณ์เพิ่มเติม...

โหวต

เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ
0 /10
ความถูกต้องในการใช้ภาษา
0 /10
ภาษาที่ใช้น่าอ่าน
0 /10

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถโหวดได้


แบบสำรวจ

คุณคิดยังไงกับเรื่องสั้นเรื่องนี้

* สามารถกรอกแบบสำรวจโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้ครับ

 

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา