SME หาแหล่งเงินทุน จากที่ไหนได้บ้างเพื่อเสริมสภาพคล่องและต่อยอดธุรกิจ

waanbotan_

ขีดเขียนเต็มตัว (183)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
POST:225
เมื่อ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 10.55 น.

เมื่อเรามีธุรกิจนอกจากเรื่องของความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพราะทำทุก ๆ อย่างด้วยตัวเอง ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ ๆ และทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยสร้างงานให้กับคนอื่น ๆ ด้วย แต่นอกจากเรื่องความรู้ความสามารถแล้ว การเงินก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะยิ่งเป็นธุรกิจ SME ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงและจำนวนคนไม่มากเป็นทางเลือกที่ช่วยให้เริ่มต้นธุรกิจได้ง่าย 

และด้วยข้อจำกัดในเรื่องขนาดของธุรกิจตามที่กล่าวมา เมื่อ SME ต้องการ หาแหล่งเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องและต่อยอดธุรกิจ เราจะได้เงินทุนหรือสินเชื่อจากที่ไหนได้บ้าง 

เราแบ่งแหล่งที่มาเงินทุนเป็น 2 แหล่งดังนี้ คือแหล่งเงินทุนที่เป็นส่วนของทุน และแหล่งเงินทุนที่เป็นส่วนของหนี้สิน 

แหล่งเงินทุนส่วนของทุน

  1. เงินทุนจากเจ้าของธุรกิจ และหุ้นส่วน เราสามารถลงทุนเพิ่มจากตัวเราเองและจากหุ้นส่วนได้ทั้งในรูปแบบของการเพิ่มทุน
  2. เงินทุนจากคนในครอบครัวหรือคนรู้จัก โดยให้มาเป็นหุ้นส่วนเพิ่ม
  3. เงินทุนจากนักลงทุน ทั้งนักลงทุนในรูปแบบบริษัทหรือนักลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไป โดยการนำเสนอแผนงานเพื่อขอเงินลงทุน หรือการเสนอขายหุ้นเพื่อระดมทุน
  4. เงินทุนจากกิจการร่วมค้า โดยการจดทะเบียนนิติบุคคลและใช้ทรัพยากรของกิจการร่วมค้าเพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกัน

แหล่งเงินทุนส่วนของหนี้สิน

  1. เงินทุนจากการให้เครดิตทางการค้า ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้าให้สินค้าหรือบริการมาก่อน และให้เราจ่ายเงินค่าสินค้านั้นในภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 30 วัน เป็นต้น เงินทุนจากเครดิตทางการค้า เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดขึ้นอัตโนมัติจากการดำเนินธุรกิจ
  2. เงินทุนจากสินเชื่อเครื่องจักรหรือสินทรัพย์ เป็นการให้สินเชื่อของผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรือธนาคารที่ทำให้กิจการได้เครื่องจักรหรือสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานมาก่อน และชำระค่าเครื่องจักรหรือสินทรัพย์นั้นโดยการผ่อนชำระเป็นงวด ทำให้กิจการไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในคราวเดียว
  3. เงินทุนจากสถาบันการเงินและธนาคาร เป็นการให้สินเชื่อทั้งแบบมีหลักทรัพย์และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีประเภทของสินเชื่อให้เลือกหลายรูปแบบทั้งสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาว

โดยมีความรับผิดชอบเฉพาะเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายเท่านั้น ต่างจากแหล่งเงินทุนที่เป็นส่วนของทุนที่นอกจาก SME ต้องรับผิดชอบส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผลจากการดำเนินธุรกิจให้ผู้ลงทุนแล้ว ผู้ลงทุนอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วย ส่งผลให้ SME มีอิสระน้อยลงจากเดิม

อย่างไรก็ตาม เมื่อ SME ต้องการ หาแหล่งเงินทุน โดยที่ยังคงต้องการอิสระในการจัดการอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจ เราขอแนะนำสินเชื่อเพื่อ SME จากธนาคารกรุงไทย ที่กู้ง่าย ผ่อนสบาย และช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปไม่สะดุด ที่สำคัญมีสินเชื่อเพื่อ SME ให้เลือกหลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น

  • สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ ที่กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก และพักชำระเงินต้น 6 เดือนแรก โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี คลิกดูรายละเอียดได้ที่ https://krungthai.com/th/content/personal-loan/softloan
  • สินเชื่อเพื่อ EEC ดอกดี ผ่อนชิว เป็นสินเชื่อที่ช่วยต่อยอดธุรกิจของ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด วงเงินกู้สูง ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก และผ่อนนานสูงสุด 10 ปี คลิกดูรายละเอียดได้ที่ https://krungthai.com/th/content/sme/loan/sme-eec4
  • สินเชื่อกรุงไทยเพื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป สินเชื่อเพื่อ SME ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูป พืช ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ทั้งที่เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยต่ำสุด 4% และผ่อนได้นาน 10 ปี คลิกดูรายละเอียดได้ที่ https://krungthai.com/th/content/sme/loan/agriproduct-processing 


นอกจากสินเชื่อที่ยกตัวอย่างมาแล้ว ยังมีสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อ SME สินเชื่อสำหรับธุรกิจอีกหลายประเภทที่ช่วยต่อยอดธุรกิจและยังให้สินเชื่อธุรกิจระยะยาว SME มีอิสระในการบริหารงานต่อไป สอบถามสินเชื่อเพื่อ SME ประเภทต่าง ๆ ตั้งชื่อร้านได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือคลิกดูรายละเอียดได้ที่ https://krungthai.com/th/content/sme/loan  ตั้งชื่อร้าน กรุงไทย หรือสินเชื่อธุรกิจ ที่

โพสตอบ

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถเโพสตอบได้

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา