โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เปิดทดลองเรียนฟรีคอร์สเสริมภาษาอังกฤษ

IQML

ขีดเขียนเต็มตัว (178)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
POST:172
เมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 14.56 น.

 

โรงเรียนาชาติเซนต์สตีเฟ่ส์ (กรุงเทพฯเปิดทดลองเรียนฟรีคอร์สสอเสริมภาษาอังกฤษ English Weekend School สำหรับ้องๆอายุ 3-5 ปี และทดสอบภาษาอังกฤษฟรี สำหรับ้องๆที่อายุ 5-15 ปี โดยคอร์ส English Weekend School เป็คอร์สที่พัฒาขึ้มาสำหรัักเรียนทั่วไปที่เรียนอยู่โรงเรียนไทยและโรงเรีสองภาษาอกจากจะการัตีด้วยการสอโดยเจ้าของภาษาแล้ว บรรยากาศการเรียนที่ี่ยังเอื้อให้เด็กๆ รักการเรียน มีความสุข สุกกับภาษา และคุณครูเองก็สร้างสรรค์กิจกรรมและวิธีการสอแบบใหม่เสมอ แต่ละห้องมีการจำกัดจำักเรีเพื่อให้คุณครูสามารถสอได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเด็กๆ ก็จะไม่เครียดจเกิไป เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้คำศัพท์ง่าย ๆ ที่ใช้ใชีวิตประจำวั ผ่าทักษะพูด ฟัง อ่า เขีย  มีอาหารว่าง มื้อ และเด็ก ๆ ยังได้เลุ่กใามเด็กเล่ทั้งใร่มและกลางแจ้ง รวมถึงผู้ปกครองสามารถั่งรอเรียนห้องอาหารติดแอร์ของโรงเรียนฯ พร้อมที่จอดรถสะดวกสบาย ปลอดภัยภายใบริเวณโรงเรียนฯ  

อัตราค่าเรียนคอร์ส 36,000 บาท ปี สำหรับ 40 สัปดาห์ หรือแบ่งจ่าย 18,000 บาท / 20 สัปดาห์

 

ใจสอบถามรายละเอียดโทร. 02-5130270 ต่อ 234 หรือ อีเมล ploy.marketing@sis.edu
หรือเว็บไซต์ http://www.ststephen.ac.th  หรือ www.facebook.com/weekendschool.sis/

โพสตอบ

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถเโพสตอบได้

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา