นักเรียน เด่นหล้า บริติช สคูล คว้า 24 เหรียญ จากการแข่งขัน World Scholar's Cup 2019

IQML

ขีดเขียนเต็มตัว (213)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
POST:210
เมื่อ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 10.52 น.

 

นักเรียนจาก เด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School - DBS) โรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่สอนด้วยหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษ คว้ารางวัลจากการแข่งขัน World Scholar's Cup 2019 (WSC 2019) เวทีการแข่งขันทางวิชาการชั้นนำระดับโลกที่มีนักเรียนจากทั่วโลก เข้าร่วมเฟ้นหาความเป็นเลิศ ทั้งทักษะการโต้วาที การเขียนเรียงความ การอภิปรายเพื่อแสดงออกถึงการคิดและความรู้จากหลักสูตรที่เรียนมา โดยปีนี้การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-11 กันยายน 2562 ณ Newport Performing Arts Theatre กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้ธีม ‘A World on the Margins’ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ความรู้และทักษะ 6 วิชาหลักนำมาเชื่อมโยงกับธีมในปีนี้ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ Enabling Technologies, วิชาวรรณกรรม ในหัวข้อ Voices from the Margins, วิชาศิลปะและดนตรี ในหัวข้อ Louder than Words, วิชาประวัติศาสตร์ ในหัวข้อ Neglected Histories, วิชาสังคมศึกษา ในหัวข้อ On the Edge of Society และวิชาเฉพาะ ในหัวข้อ Unsolved Mysteries โดยนักเรียนจาก DBS ทำผลงานได้ดีเยี่ยม สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันถึง 24 เหรียญ ประกอบด้วยเหรีญทอง 10 เหรียญและเหรียญเงิน 14 เหรียญ จากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 1,500 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก

 

มร. มาร์ค แม็คเวย์ (Mr Mark McVeigh) ครูใหญ่โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School - DBS) ผู้มากประสบการณ์จากโรงเรียนชั้นนำทั้งในประเทศอังกฤษ และภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า เรามีความภาคภูมิใจในนักเรียนของเราเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ความสำเร็จของนักเรียนในการแข่งขันบนเวทีวิชาการระดับโลกนี้ เป็นที่ประจักษ์ว่า หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Enhanced British Curriculum ที่นำมาใช้ในโรงเรียนเอกชนอังกฤษทั่วโลก มีประสิทธิผลต่อการดึงศักยภาพในตัวนักเรียนให้โดดเด่นและเปล่งประกาย สามารถทำให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมไปพร้อมๆกัน ซึ่ง DBS มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและทักษะผู้นำที่มีคุณภาพและมีความสุข "Nurturing Global Leaders" เพื่อสร้างและสนับสนุนความสำเร็จให้แก่นักเรียน DBS โดยได้ดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน  (The Unique DBS Vision) ได้แก่ 1.การใช้หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศอังกฤษ ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรม มาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย รวมถึงการเสริมภาษาจีน และภาษาไทยเข้าไปในหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับความต้องการของโลกอนาคต (Enhanced British Curriculum) 2.การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ (Academic Excellence for All) 3.การพัฒนาและปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship and Creative Thinking) เช่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญในการตัดสินใจและลงมือทำ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต และ 4.การปลูกฝังพื้นฐานภาษาและวัฒนธรรมไทยที่เข้มแข็งให้กับนักเรียน (Community and Global Perspectives) ด้วยการดำเนินงานที่เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญานี้ ทำให้ นักเรียน DBS มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด และมีนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลด้านวิชาการต่างๆ (Academic Awards) และรางวัลด้านกิจกรรมและกีฬา (Non-Academic Awards) ทั้งแบบบุคคลและทีม ทำให้ DBS ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่สร้างผู้นำและผู้ประกอบการในอนาคตอันดับต้นๆ 

 

โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School - DBS) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 60 ไร่ บนถนนราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ Pre-EY จนถึง Year 9 (ระดับเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 2) สอนด้วยหลักสูตรนานาชาติระบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก สอนด้วยครูผู้เชี่ยวและมากด้วยประสบการณ์ เจ้าของภาษา 100% เพียบพร้อมด้วย Facilities ที่ครอบคลุมถึง 40 จุดทั่งโรงเรียน พร้อมดึงศักยภาพนักเรียนของแต่ละบุคคลทั้งวิชาการ ดนตรี กีฬา และการพัฒนาทักษะผู้นำ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและทักษะผู้นำที่มีคุณภาพและมีความสุข "Nurturing Global Leaders"

 

#DBS #DenlaBritishSchool #DBSBangkok #InternationalSchool #BritishSchool #NurturingGlobalLeaders

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

ฝ่ายสื่อสารการตลาดโรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School หรือ DBS)

ศรุตยา มหานาวารานี  096 861 4656 Email: saruttaya.m@dbsbangkok.ac.th  

 

Kickarnam

ขีดเขียนหน้าใหม่ (51)
เด็กใหม่ (8)
เด็กใหม่ (7)
POST: 71
1 เมื่อ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 17.21 น.

เกมส์สล็อตออนไลน์ ที่มีภาพกราฟฟิกที่สวยงาม มีระบบการเล่นที่ทันสมัย 

ท่านสามารถเล่นเกมส์สล็อตออนไลน์ มีให้ท่านเลือกมากกว่า 100 เกมส์กับ   slotxo

GUEST1583608372

หัดอ่านหัดเขียน (7)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
POST: 217
2 เมื่อ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 23.44 น.

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว

 

โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาความสามารถในการแสดงรำวงมาตรฐานสำหรับครูนาฏศิลป์ในศตวรรษที่ 21” รหัส 629142002 ระดับ กลาง สาระ ดนตรี-นาฎศิลป์ ระดับช่วงชั้น ประถม ระยะเวลา 18 (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง

 

หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ )

หน้า จาก 1 ( 2 ข้อมูล )
แสดงจำนวน ข้อมูลต่อแถว
1

โพสตอบ

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถเโพสตอบได้

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา