อะไรนะนักศึกษาครูจะไม่ได้สอบ

Guszo

ขีดเขียนฝึกหัด (61)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
POST:68
เมื่อ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 23.03 น.

อะไรนะนักศึกษาครูจะไม่ได้สอบ
เอาเรื่องนะครับ ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลย
น่าเห็นใจคนเรียนครูนะครับ
ขอให้มีแนวทางการทำงานแบบอื่นนะครับ
ขอให้มีทางออกเรื่องนี้ครับ 
น่าเห็นใจจริงๆ ครับ
เหฟ้นด้วยมั้ยครับ 

https://starvegasgame.com/%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%82%e0%b8%a5/

Kickarnam

ขีดเขียนหน้าใหม่ (51)
เด็กใหม่ (8)
เด็กใหม่ (7)
POST: 71
1 เมื่อ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 09.53 น.

เกมส์ออนไลน์ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้  >>>  slotxo

GUEST1583608372

หัดอ่านหัดเขียน (7)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
POST: 217
2 เมื่อ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 02.36 น.

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว

 

โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตร การสร้างนวัตกรรมการแสดงพื้นเมืองอนุรักษ์สำหรับครูนาฏศิลป์ในศตวรรษที่ 21 รหัส 629142001 ระดับ กลาง สาระ ดนตรี-นาฎศิลป์ ระดับช่วงชั้น ประถม ระยะเวลา 18 (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง

 

หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ )

หน้า จาก 1 ( 2 ข้อมูล )
แสดงจำนวน ข้อมูลต่อแถว
1

โพสตอบ

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถเโพสตอบได้

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา