เผยทักษะที่เด็กควรฝึกจาก Summer Camp Thailand

admeadme

เริ่มเข้าขีดเขียน (21)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
POST:15
เมื่อ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 10.40 น.

 

เผยทักษะที่เด็กควรฝึกจาก Summer Camp Thailand

รู้เท่าทันอนาคต กับทักษะสำคัญที่ควรฝึกจาก Summer Camp Thailand

 

ในช่วงปิดเทอมนี้ คุณพ่อคุณแม่กำลังมองหาค่ายปิดเทอมให้ลูก ๆ เพื่อให้ลูกมีกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการอยู่บ้านเล่นมือถือนอกเหนือจากพักอยู่บ้านเฉย ๆ ซึ่งแคมป์ปิดเทอมหลาย ๆ แห่งเปิด Summer Camp Thailand ที่จะสอนทักษะสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ความรู้เป็นสิ่งที่หาง่ายจากเทคโนโลยีใกล้ตัว แต่สิ่งที่ขาดหายไปคือ ทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม การสื่อสาร การเห็นอกเห็นใจที่หาได้ยากขึ้นในปัจจุบัน วันนี้ทาง Smart i Camp จะพาคุณพ่อคุณแม่มาทำความรู้จักทักษะชีวิตสำคัญ ๆ ที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้และปลูกฝังเพื่อให้พวกเขาปรับตัวกับโลกในอนาคตที่ไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้

 

“7 อุปนิสัยความสำเร็จ” ทักษะชีวิตที่ยิ่งฝึกเร็ว ยิ่งมีประสิทธิภาพ

อุปนิสัยที่ดีเป็นทักษะสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังให้ตั้งแต่เด็ก นิสัยเหล่านี้จะติดตัวเด็กได้ง่ายกว่ามาฝึกตอนเป็นผู้ใหญ่ ซึ่ง Summer Camp Thailand เราได้จัดค่ายปิดเทอมที่เสริมอุปนิสัยจาก “อุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูง (7 Habits of Highly Effective People)” ที่ Stephen R. Covey นักจิตวิทยาชื่อดังได้เขียนหนังสือไว้ อุปนิสัย 7 ประการนี้จะไปเน้นทางการปรับกรอบความคิดและฝึกทักษะปฏิบัติภายในของเด็ก ๆ โดย 7 อุปนิสัยความสำเร็จ มีดังนี้

1.อิสระในการตอบสนองด้วยตัวเอง หรือ Be Proactive

ในชีวิตเรามักจะเจอสิ่งที่ไม่เป็นดังใจได้เสมอ โดยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งที่เรามีเสมอคือ เรามีอิสระเลือกที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ โดยต้องตระหนักว่าผลลัพธ์ของการเลือกเป็นอย่างไร เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ โดยทางแคมป์ปิดเทอมจะช่วยสอนให้แก่เด็ก ๆ ในเรื่องการคิดก่อนทำ มีสติ อย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผล เพราะสุดท้ายแล้วการตัดสินใจทั้งหมดมาจากตัวเราเอง 

2.เริ่มต้นโดยมีเป้าหมายชัดเจน หรือ Begin with the end in mind

Summer Camp Thailand เชื่อว่าการมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน ทำให้เด็กรู้จักจุดมุ่งหมายในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ได้คุ้มค่าและมีความหมาย ยิ่งเด็ก ๆ เขียนมันออกมา ก็จะเห็นภาพเป้าหมายที่มันชัดเจนยิ่งขึ้น การกำหนดเป้าหมายไม่ใช่แค่เป้าหมายการทำงานเท่านั้น แต่รวมถึงเป้าหมายชีวิต เป้าหมายในการฝึกทักษะ ถ้าชีวิตเราไม่มีเป้าหมาย เราอาจปล่อยชีวิตไหลโดยสูญเปล่า

3.ทำสิ่งที่สำคัญกว่าก่อน หรือ Put First Things First

สืบเนื่องจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว เราควรลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย เพราะในชีวิตประจำวัน เด็ก ๆ มีหลาย ๆ สิ่งที่ต้องทำกัน บางอย่างเป็นเรื่องสำคัญ บางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญ ทางSummer Camp Thailand ได้สามารถแบ่งกิจกรรมได้เป็นดังนี้

  • สำคัญและเร่งด่วน – ต้องทำโดยเร็วที่สุด และต้องทำให้ดีด้วย อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดหากวางแผนไว้ดี
  •  สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน – เป็นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุด และควรทำตั้งแต่เนิ่น ๆ มิฉะนั้น มันจะกลายเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วน
  • ไม่สำคัญแต่เร่งด่วน – เป็นสิ่งที่ไม่ทำก็ได้ แต่ไม่ทำจะดีกว่า หรือถ้าให้คนอื่นทำแทนได้ ก็จะดีมาก
  •  ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน – ไม่ทำก็ได้ แต่หลายๆ คนก็ให้เวลากับตรงนี้อยู่มาก

4.คิดแบบชนะทั้ง 2 ฝ่าย หรือ Think Win-Win

ค่ายปิดเทอมของเราจะฝึกให้เด็กสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมสังคมในระยะยาว การคิดและทำแบบ Win-Win ต้องอยู่พื้นฐานของทัศนคติที่ดีและได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน ความสัมพันธ์ที่ดีมาจากลักษณะที่ดี เช่น ความเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ อย่าคิดแต่เอาเปรียบคนอื่น แต่พยายามหาทางที่ให้เราและเขาได้ประโยชน์ร่วมกัน

5.เข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นมาเข้าใจเรา หรือ Seek First to Understand, Then  to be Understood

การพยายามเข้าใจคนอื่นนั้นง่ายกว่าการที่จะทำให้คนอื่นมาเข้าใจเรา ซึ่งหลักการเข้าใจตัวผู้อื่นนั้นเริ่มต้นด้วยจากการฟัง คือการฟังแบบพยายามเข้าใจตัวเขา ​​เมื่อเราเข้าใจเขา เราก็จะรู้ว่าเขาคิดอย่างไร มีพื้นฐานอย่างไร เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ต่อมาเราจะพูดเพื่อให้เขาเข้าใจในส่วนของเรา เขาก็จะเข้าใจในส่วนความคิดเราได้ง่ายขึ้น 

6.ประสานงานเพื่อเพิ่มพลัง หรือ Synergize

ข้อนี้ทาง Summer Camp Thailand เชื่อว่าให้เด็กลองฝึกงานและประสานงานกับคนอื่น ๆ เพื่อให้เรามองเห็นความแตกต่างและศักยภาพของผู้อื่น โดยการประสานศักยภาพที่แตกต่างจะทำงานได้ดีกว่าการทำคนเดียวแน่นอน

7.ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ หรือ Sharpen the Saw

ข้อสุดท้ายนี้ ทาง Summer Camp Thailand มีความเห็นว่า เป็นข้อที่สำคัญที่สุด เพราะรากฐานความสำเร็จคือ มาจากตัวเด็ก ๆ นี่เอง ค่ายปิดเทอมเราจะสอนให้เด็ก ๆ ฝึกพัฒนาตัวเอง หมั่นเรียนรู้สม่ำเสมอใน 4 มิติ ได้แก่ ร่างกาย ความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณ รวมถึงการดูแลสุขภาพและการพักผ่อน เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ ยืนหยัด รู้จักเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงได้

 

ทาง Summer Camp Thailand หวังว่าอุปนิสัยความสำเร็จทั้ง 7 ประการที่ทางแคมป์ปิดเทอมของเราได้แนะนำ จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กได้ฝึกทักษะตัวเองให้ดีขึ้น โดยทางค่ายปิดเทอมที่เรากำลังจัดนั้น มีค่ายพัฒนาทักษะจากอุปนิสัยความสำเร็จทั้ง 7 ประการ ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกจากการปฏิบัติโดยตรง ให้ฝึกซ้ำไปซ้ำมาจนเป็นอุปนิสัยติดตัวสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต ถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจให้เด็กฝึกทักษะจากค่ายปิดเทอมแห่งนี้ ทาง Summer Camp Thailand ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเช่นกัน

 

แก้ไขครั้งที่ 3 โดย admeadme เมื่อ28 กันยายน พ.ศ. 2565 10.41 น.

โพสตอบ

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถเโพสตอบได้

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา