รู้จัก CT สำหรับสแกนสมอง คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรในการรักษา

lDigitalAccesse

ขีดเขียนเต็มตัว (165)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
POST:185
เมื่อ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 15.42 น.

เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทำให้วิทยาการทางการแพทย์พัฒนาตามไปด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า ปัจจุบันเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถทำการรักษาได้ตรงจุด และช่วยลดความเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเครื่อง CT ที่ใช้สำหรับสแกนสมอง แต่เครื่อง CT สแกนสมองคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรในการรักษา เราลองมาดูกัน รู้จักเครื่อง CT Scan

การตรวจด้วยเครื่อง CT Scan เป็นการตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติต่างๆ ของร่างกายด้วยเอกซเรย์รังสีต่ำ โดยฉายรังสีผ่านอวัยวะต่างๆ ที่ต้องการตรวจ จากนั้นนำไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ภาพอวัยวะภายในร่างกายที่มีความละเอียดสูง สามารถแสดงผลได้หลากหลายระนาบ หรือแสดงเป็นภาพ 3 มิติ ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การทำ CT สแกนสมอง ได้รับความนิยมมาก เนื่องด้วยสมองของคนเรามีความซับซ้อน การเอ็กซเรย์แบบปกติจึงอาจจะแสดงผลไม่ละเอียดเท่ากับการทำ CT สแกนสมอง ด้วยเหตุนี้ การใช้ CT Scan จึงเป็นที่นิยมมากขึ้นในวงการแพทย์ 

 

ข้อดีของการทำ CT สแกนสมอง

การทำ CT สแกน สามารถทำได้กับอวัยวะแทบจะทุกส่วนในร่างกาย โดยเฉพาะการตรวจหาเนื้องอกและมะเร็งในส่วนต่างๆ นอกจากนี้การทำ CT สแกนสมองก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกัน โดยมักจะใช้ในการตรวจวินิจฉัยอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  1. ตรวจสอบการคั่งของเลือดในสมอง 
  2. ตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด 
  3. ตรวจวินิจฉัยและหาความผิดปกติของต่อมใต้สมอง ตา ต่อมน้ำลาย และคอ 

 

สำหรับการทำ CT สแกนสมองจะต้องมีการฉีดสารทึมเข้าทางหลอดดำ เพื่อให้เห็นความผิดปกติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

การเตรียมตัว

สำหรับผู้ที่ต้องเข้ารับการวินิจฉัยและ CT สแกนสมอง จะต้องงดอาหาร 4-6 ชั่วโมง เป็นอย่างต่ำ และควรจะแจ้งแพทย์ให้ทราบถึงโรคประจำตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาการหอบหืด ภูมิแพ้ โรคไต โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน หรือโรคอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย และควรจะพาญาติหรือเพื่อนมาด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน 

นอกจากนี้จะต้องเซ็นยินยอมในการตรวจและฉีดสารทึบรังสี ที่สำคัญหากว่าสงสัยว่าตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์อยู่ต้องบอกเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ เพราะรังสีอาจจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ 

 

การทำ CT สแกนสมอง สามารถช่วยให้การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ เป็นไปด้วยความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากตามไปด้วยโพสตอบ

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถเโพสตอบได้

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา