PomPom

เด็กใหม่ (3)

เด็กใหม่ (3)

เด็กใหม่ (2)

บทความ

นิยาย (0 เรื่อง)

เรื่องสั้น (1 เรื่อง)

1
ตึกร้าง [Tower]
  1 ตอน
  8 วิจารณ์
  1,772 อ่าน

เรื่อง...หอร้าง สถานที่ร้างไม่มีคนเป็นเจ้าของ แต่สิ่งที่ไม่ใช่คน...อาจจะมี น้ำตาลเดินหอบเอกสารปึกมหึมาเข้ามาในลิฟต์ เธอพึ่งจะย้ายเข้ามาทำงานในบริษัทจัดหาตึกเช่า เธอจบปริญญามาสองสามเดือนแล้วแต่ไม

เรื่องเล่า (0 เรื่อง)

นิยายฟิคชั่น (0 เรื่อง)

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา