StrategistCotactic

เริ่มเข้าขีดเขียน (29)

เด็กใหม่ (2)

เด็กใหม่ (0)

บทความ

นิยาย (0 เรื่อง)

เรื่องสั้น (0 เรื่อง)

เรื่องเล่า (1 เรื่อง)

1
4 แนวทางสร้างออฟฟิศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
  1 session
  0 วิจารณ์
  2,125 อ่าน

ครั้งหนึ่งแนวทางสร้างออฟฟิศรักษ์โลกเป็นเพียงสโลแกนที่มีไว้โก้ๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับการตลาด เพราะเป้าหมายหลักของทุกธุรกิจคือเจริญเติบโตและสร้างผลกำไร แต่ปัจจุบันการรักษาสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็น

นิยายฟิคชั่น (0 เรื่อง)

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา