Ning1598955510

เด็กใหม่ (0)

เด็กใหม่ (0)

เด็กใหม่ (0)

เรื่องเล่า

1
การระงับอารมณ์
  1 ตอน1
  0 วิจารณ์
  1,525 อ่าน

หยุดการโกรธด้วยวิธีการดังนี้ นับ 1-10 ไม่ใช่เรื่องขำขันยามที่คุณไม่เป็นที่พบอารมณ์กับคำพูดของมิตรบางคน แล้วแทนที่จะสวนกลับด้วยคำบอกเล่าที่เจ็บแสบพอกัน กลับปรับอารมณ์ตัวเองด้วยการนับ 1 -10 ในใจ เพื่อท

หน้า จาก 1 ( 1 ข้อมูล )
แสดงจำนวน ข้อมูลต่อแถว
1
 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา