Ning1598955510

เด็กใหม่ (0)

เด็กใหม่ (0)

เด็กใหม่ (0)

บทความ

นิยาย (0 เรื่อง)

เรื่องสั้น (0 เรื่อง)

เรื่องเล่า (1 เรื่อง)

1
การระงับอารมณ์
  1 ตอน1
  0 วิจารณ์
  1,635 อ่าน

หยุดการโกรธด้วยวิธีการดังนี้ นับ 1-10 ไม่ใช่เรื่องขำขันยามที่คุณไม่เป็นที่พบอารมณ์กับคำพูดของมิตรบางคน แล้วแทนที่จะสวนกลับด้วยคำบอกเล่าที่เจ็บแสบพอกัน กลับปรับอารมณ์ตัวเองด้วยการนับ 1 -10 ในใจ เพื่อท

นิยายฟิคชั่น (0 เรื่อง)

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา