ฮางมะ

สุดยอดขีดเีขียน (405)

ฝันเป็นนักเขียน (235)

เด็กเข้าเรียน (420)

บทความ

นิยาย (0 เรื่อง)

เรื่องสั้น (20 เรื่อง)

1
จดหมายถึงพ่อ
  1 ตอน เดียวจบ
  3 วิจารณ์
  6,077 อ่าน

2
ความรักที่แท้
  1 ตอน
  3 วิจารณ์
  3,207 อ่าน

รักที่แท้ หาได้ง่ายมาก แต่เราหลงลืมกันไปเอง

3
ฝันโง่โง่
  1 ตอน
  7 วิจารณ์
  3,682 อ่าน

มีเพียงแต่อากาศที่ใช้หายใจเท่านั้นที่ไม่ได้เสียเงินซื้อ

4
Dolphinman
  1 ตอน
  6 วิจารณ์
  2,944 อ่าน

... ทุกคนเป็นฮีโร่ได้ถ้ามีจิตใจที่เห็นคนอื่นเป็นทุกข์แล้วยื่นมือเข้าช่วยเหลือ…

5
สัณทิฐิโก
  1 ตอน
  3 วิจารณ์
  3,246 อ่าน

6
เส้น'
  1 ตอน
  2 วิจารณ์
  2,912 อ่าน

7
เธอกับเขา และเรากับหมา
  4 ตอน
  14 วิจารณ์
  12.42K อ่าน

8
ภาพสุดท้าย
  1 ตอน
  7 วิจารณ์
  3,708 อ่าน

เขาเฝ้าภาวนาให้ตัวเองตายอยู่ทุกวัน ก่อนที่จะนอนหลับนั้นเขาก็ขอให้ตัวเองอย่าได้ตื่น!

9
เส้นทางสายมรณะ
  1 ตอน
  6 วิจารณ์
  3,708 อ่าน

10
พิมพ์ครั้งแรก
  1 ตอน
  9 วิจารณ์
  2,929 อ่าน

เรื่องเล่า (0 เรื่อง)

นิยายฟิคชั่น (0 เรื่อง)

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา